Open/Close Menu Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/solny/domains/solny.pl/public_html/wp-content/plugins/audio-story-images/asi_run.php on line 18

      Pozbawienie wolności na wolności? Niedorzeczność. A jednak. Jednak również pod pewnymi warunkami. Od 15.04.2016 r., dozór elektroniczny, bo o nim mowa, stał się ponownie sposobem wykonywani kary pozbawienia wolności, a nie rodzajem kary ograniczenia wolności, jak to funkcjonowało przez krótki okres. Czyli jest tak – Sąd orzeka karę pozbawienia wolności, a następczo…


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/solny/domains/solny.pl/public_html/wp-content/plugins/audio-story-images/asi_run.php on line 18

      Mając na uwadze dobro mieszkańców pragnę przedstawić co raz częstszy sposób działania nowych operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne, a jednocześnie ostrzec i zaapelować o rozwagę.       Jak to działa? Kurierzy niby dotychczasowego usługodawcy twierdzą przy zawieraniu umowy, że reprezentują operatora, który do tej pory zapewniał konsumentom usługi. Propozycja zaś dotyczy rzekomego…


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/solny/domains/solny.pl/public_html/wp-content/plugins/audio-story-images/asi_run.php on line 18

      Kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, najczęściej szukamy winy. Jedynie incydentalnie w sobie. Zatem z reguły rozpoczyna się przewlekły proces rozwodowy, a wraz z nim postępowanie dowodowe – świadkowie, zeznania, nagrania, korespondencja mailowa. Wszystko, aby udowodnić winę drugiej strony tj. małżonka, małżonki. Ktoś kogoś zdradził, bo ktoś kogoś nie doceniał….


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/solny/domains/solny.pl/public_html/wp-content/plugins/audio-story-images/asi_run.php on line 18

      Od dłuższego już czasu zarówno w środowisku pracodawców, jaki i przede wszystkim obywateli Ukrainy nie nikną dyskusje na temat ruchu bezwizowego. Tak, to prawda najprawdopodobniej już w maju Rada UE obradująca na szczeblu ministrów zatwierdzi decyzję o wpisaniu Ukrainy na listę państw, których obywatele nie potrzebują wiz na pobyt do 90 dni…


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/solny/domains/solny.pl/public_html/wp-content/plugins/audio-story-images/asi_run.php on line 18

      Czy zatrudnianie pracowników sezonowych z Ukrainy rozwiązuje problemy pracodawców w Polsce? Zezwolenie na pracę i karta pobytu przed Wojewodą Dolnośląskim.       Posiłkowanie się pracownikami zza wschodniej granicy stało się faktem. Nie jest to przynajmniej kaprys pracodawców, a reakcja na deficyt pracowników na lokalnym rynku pracy, zarówno tych posiadających specjalistyczne umiejętności,…