Open/Close Menu Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.

      Od dłuższego już czasu zarówno w środowisku pracodawców, jaki i przede wszystkim obywateli Ukrainy nie nikną dyskusje na temat ruchu bezwizowego. Tak, to prawda najprawdopodobniej już w maju Rada UE obradująca na szczeblu ministrów zatwierdzi decyzję o wpisaniu Ukrainy na listę państw, których obywatele nie potrzebują wiz na pobyt do 90 dni w strefie Schengen.

Wszystko więc na to wskazuje, że już od czerwca obywatele Ukrainy będą mogli swobodnie przemieszczać się po terytorium następujących Państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Włochy.

      Jakie będą skutki owego posunięcia, ciężko w tym miejscu jednoznacznie ocenić, można jedynie spekulować, że dla części osób Polska stanie się jedynie przystankiem przesiadkowym, w podróży do krajów Europy Zachodniej. Przy czym już w tym miejscu zwracam uwagę, że zarówno bariera językowa, jak i odległość stanowić będą elementy, które owej emigracji nie będą sprzyjały.

Piszący te słowa zdaje sobie przy tym sprawę, że Polska, czy też szerzej kraje UE atrakcyjne są dla 99% obywateli Ukrainy nie ze względu na bogatą architekturę zabytkową, ale przede wszystkim możliwość zarobienia pieniędzy.

Często zadawanymi pytaniami są więc: co w związku z tym się zmieni? Czy zniesienie ruchu wizowego przyniesie zmiany w zakresie legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy?Czy teraz nie będzie trzeba już załatwiać tylu formalności związanych z legalizacja pracy?

Odpowiedź na powyżej postawione pytania zdaje się zawierać w krótkim zdaniu zamieszczonym przez MSZ Ukrainy na jednym z portali społecznościowych:

„Nowy porządek podróży zapewni prawo do bezwizowego wjazdu tylko w celach prywatnych – turystyka, odwiedziny u przyjaciół lub krewnych, wyszukiwanie partnerów biznesowych, udział w seminariach i konferencjach”.

     
Nie zmieni się więc wiele, a w perspektywie pracownik – pracodawca nie zmieni się faktycznie nic. Obywatel Ukrainy chcąc wykonywać pracę na terenie Polski, czy też pozostałych Państw UE nadal będzie musiał legalizować swój pobyt i pracę.

      Pracodawcy chcący zalegalizować pracę obywateli Ukrainy w swoim przedsiębiorstwie nadal będą musieli więc korzystać albo z uproszczonej procedury składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy lub wnioskować do Wojewody o wydanie zezwolenia na pracę. Obywatele Ukrainy sami zaś będą musieli legitymować się odpowiednią wizą lub ubiegać się o wydanie karty pobytu.

Katarzyna Grzybowska

Adwokat

Partner Kancelaria

Adwokacka Solny 17