Open/Close Menu Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.

      Mając na uwadze dobro mieszkańców pragnę przedstawić co raz częstszy sposób działania nowych operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne, a jednocześnie ostrzec i zaapelować o rozwagę.

      Jak to działa? Kurierzy niby dotychczasowego usługodawcy twierdzą przy zawieraniu umowy, że reprezentują operatora, który do tej pory zapewniał konsumentom usługi. Propozycja zaś dotyczy rzekomego przedłużenia umowy lub zmiany jej warunków – nowa, lepsza, tańsza umowa. Zgoda abonenta wydaje się oczywista – skoro od lat jestem klientem np. ORANGE to czemu nie skorzystać z promocji? „Kurierzy” skutecznie utwierdzają konsumentów w przekonaniu, że podpisują oni dokument związany ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez dotychczasowego usługodawcę. Przekonanie to może być umacniane również przez graficzny układ umowy. Nazwa nowego operatora jest podawana małym drukiem, a znacznie bardziej wyeksponowane są dane konsumenta oraz dotychczasowego usługodawcy. Konsumenci niestety nie mają świadomości tego z kim zawarli umowę, jaka jest jej treść, ani jakie niesie to za sobą konsekwencje.

      Oczywiście operator będzie się bronił, z powołaniem na „wyraźny” zapis o tym z kim abonent zawarł umowę. Nie obroni się jednak tak łatwo w przypadku, gdy osoba poszkodowana jest w podeszłym wieku – a to właśnie do nich najczęściej skierowane są swoiście rozumiane „promocje”. Co bardzo istotne, praktyki takiej zabrania Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

      Niewiele natomiast osób zdaje sobie sprawę z instrumentów mogących już następczo zapobiec płatności – prawo odstąpienia, wypowiedzenie umowy, złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. A przede wszystkim uprzednio – nie podpisywać. Gdy pojawi się jakakolwiek wątpliwość co do tożsamości „kuriera” zalecany jest niezwłoczny kontakt z dotychczasowym usługodawcą. W sytuacji gdy konsultant mówi szybko i niewyraźnie – należy poprosić o powtórzenie. Gdy mimo to informacje przekazywane podczas rozmowy będą niezrozumiałe należy ją jak najszybciej zakończyć. Szanowny Mieszkańcy – Konsultant jest zobowiązany do podania danych go identyfikujących oraz danych przedsiębiorcy, którego reprezentuję. (UKE).

      Mam nadzieję, że powyższe informacje przyczynią się do tego, że kolejni usługodawcy ze względu na brak popytu zredukują podaż, a w konsekwencji zaoszczędzą pracy UKE.(UKE).

Katarzyna Grzybowska

Adwokat

Partner Kancelaria

Adwokacka Solny 17