Open/Close Menu Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.